11 yanvar 2005 ildə Kapellhausda Ariya və romanslar axşamı keçirilmişdir.

İfaçılar:
Səidə Həsənova (soprano),
Həsən Enami (tenor),
Nərminə Əfəndiyeva (fortepiano).

Proqrama V.A.Motsart, F.Şubert, C.Verdi, İ.Donisetti, İ.Bize və Ü.Hacıbəyovun əsərləri daxil edilmişdir.
Copyright by BMA & Musigi Dunyasi